odstúpenie od zmluvya reklamácie

Vrátenie tovaru je u nás jednoduché a transparentné.

Postup:

 1. Stiahnite, vytlačte a vypíšte formulár na vrátenie tovaru.
 2. Zbaľte formulár, paragón a tovar, ktorý chcete vrátiť do balíku.
 3. Odošlite na adresu: Lucia Pisarčíková – La Perla.sk, Komenského 9, 900 01 Modra

Prosím, zoznámte sa s podmienkami vrátenia tovaru:

 1. Internetový obchod LaPerla.sk akceptuje vrátenie zakúpených výrobkov.
 2. Výrobky je potrebné odoslať na adresu (Formulár Odstúpenia od zmluvy je možné stiahnuť na odkaze vyššie): Lucia Pisarčíková – LaPerla.sk, Komenského 9, 900 01 Modra
 3. V priebehu 14 dní od doručenia zásielky má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, je potrebné odoslať zásielku na vyššie uvedenú adresu spolu s paragónom (faktúrou).
 4. Pre odstúpenie je potrebné vyplniť a odoslať formulár, ktorý je možné stiahnuť ako prílohu č. 1 (odkaz na stiahnutie vyššie) k týmto Podmienkam a pridať ho k odosielaným výrobkom.
 5. Predávajúci má právo odmietnuť odstúpenie alebo výmenu výrobkov, ktoré nesú akékoľvek znaky používania, ktoré prevyšuje základné oboznámenie sa s výrobkom ako napr. škvrny, stopy makeupu, mechanické poškodenia, chýbajúca originálne pripnutá etiketa, akékoľvek stopy vôní (parfumy, dezodoranty, pracie prostriedky atď.)
 6. Predávajúci posúdi každé odstúpenie v termíne do 14 dní od dátumu doručenia mu zásielky, podmienkou je ale doručenie aj potvrdenia nákupu do vráteného tovaru.
 7. Predávajúci nepreberá odstúpenia od zmluvy odoslané do firmy na dobierku alebo bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho o realizovaniu odstúpenia (telefonicky alebo e-mailom).
 8. Spôsob balenia a doručenia výrobkov odosielaných Predávajúcemu musí zodpovedať ich vlastnostiam (zodpovedajúce balenie a zabezpečenie výrobkov).
 9. Kupujúci nesie náklady na odoslanie tovaru.

Postup pri reklamácii

 1. Stiahnite, vytlačte a vypíšte protokol na reklamáciu tovaru.
 2. Zbaľte formulár, doklad o zaplatení (ktorý slúži ako záručný list) a tovar, ktorý chcete reklamovať do balíku.
 3. Na uplatnenie reklamácie máte nárok po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prosíme o očistenie, resp. opranie tovaru (ak to povaha materiálu umožňuje) pred tým, ako ho na reklamáciu odošlete. Tiež majte prosím na pamäti, že za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v dôsledku opotrebenia tovaru, nesprávneho používania, alebo nevhodného ošetrovania.
 4. Odošlite na adresu: Lucia Pisarčíková – La Perla.sk, Komenského 9, 900 01 Modra

Viac informácii o obchodných podmienkach, možnosti vrátenia tovaru, záruke a reklamácii tovaru nájdete TU.